Peri Kız Müzikali

Sevtap Çapan yılların sahne deneyimi ve dramaturji bilgisini müzikal bir çocuk oyunu yazarak bizlere sunmuş. Bu oyun çocukların büyükleriyle birlikte izlemeleri gereken bir özelliğe sahip. Burada şiir, dans ve müzik birleşmiş, usta işi bir anlatımla iyilik ve kötülük kavramları irdelenmiş.  Oyunun sonunda bütün taşlar yerlerine oturmuş. “Peri Kız Müzikali”ni torunumla birlikte izlemek isterdim. Belki de sahnede görünmeyen, fakat bilge kişiliğiyle olayları yönlendiren “DEDE”nin sesini duyduktan ve anlattığı masalı dinledikten sonra torunum da rüyasında kendi dedesini görürdü…

Belgi PAKSOY  – Tiyatro Çevirmeni

FAIRY GIRL MUSICAL

Sevtap Çapan presents us her stage experience and dramaturgy knowledge over years through a musical children’s play. This play has the feature that children and adults must watch together. Here, poem, dance and music is combined, the notions of goodness and badness are examined
with a masterful narration. In the final, everything falls into place. I wish
I could watch “Fairy Girl Musical” with my grandchild. After hearing the
voice of “GRANDFATHER”, who is not visible on the stage but directs the
flow with his wise personality, and listening to his fairy tale, then maybe
my grandchild would also see his own grandfather in his dreams….

Belgi PAKSOY  – Theater Translator